AVA viet nam

Thông tin ngân hàng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tài khoản ngân hàng công ty:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AVA VIỆT NAM
Số TK: 111.000.124.816
Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân

 

Thông tin TK Thanh toán cá nhân

Vietinbank - Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 1010 049 22246
Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân

 

BIDV - Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 2221 000 1100 858
Ngân hàng: BIDV - chi nhánh Thanh Xuân

 

Agribank - Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 1240-201-232-447
Ngân hàng: Agribank - chi nhánh Hoàng Mai

 

Vietcombank - Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 0711.000.240.237
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Thanh Xuân

 

ACB - Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 250.368.409
Ngân hàng: ACB - chi nhánh Thanh Xuân

 

Techcombank - Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 19035086976012
Ngân hàng: Techcombank - chi nhánh Thanh Xuân