AVA viet nam

Bộ lọc nhiễu 5G - C band Norsat BPF-C-1
Bộ lọc nhiễu 5G - C band Norsat BPF-C-1

Bộ lọc nhiễu được dùng để lọc tín hiệu can nhiễu từ hệ thống 5G khi các nhà mạng triển khai. Tín hiệu 5G có thể là nguyên nhân gây ra can nhiễu cho các hệ thống trạm VSAT, các hệ thống truyền hình vệ tinh sử...

LNB Norsat 3200F-BPF-1 - LNB C band bao gồm bộ lọc nhiễu 5G
LNB Norsat 3200F-BPF-1 - LNB C band bao gồm bộ lọc nhiễu 5G

LNB Norsat 3200F-BPF-1 là LNB C-band bao gồm bộ lọc nhiễu 5G. LNB band C có Band Pass Filter lọc can nhiễu tín hiệu 5G cho vệ tinh Band C hoặc trạm VSAT

Bộ lọc nhiễu 5G - Model 20362
Bộ lọc nhiễu 5G - Model 20362

Bộ lọc băng tần dùng cho các trạm VSAT, bộ lọc chống nhiễu 5G tránh can nhiễu, băng bảo vệ, bộ lọc cho VSAT, 5G, bộ lọc băng tần, band pass filter 3,3 - 3,4GHz và 3,7 - 3,8GHz.