AVA viet nam

Mức độ vi phạm đã giảm các chương trình truyền hình xã hội hóa

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, gần đây hầu hết các đài PT-TH đã có quy trình chuẩn hơn, chấn chỉnh lại quá trình xã hội hóa từ quy trình kiểm duyệt, do đó mức độ vi phạm giảm. Bộ TT&TT thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở với chủ trương các chương trình xã hội hóa không lấn át chương trình thiết yếu.

Mức độ vi phạm đã giảm các chương trình truyền hình xã hội hóa

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn vào sáng ngày 17/11/2017.

Sáng nay 17/11/2017, từ 10h20 đến 11h30 Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn các nội dung đại biểu Quốc hội nêu. Về vấn đề xã hội hóa truyền hình, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: hiện nay có các chương trình truyền hình liên kết, hầu hết là các chương trình giải trí. Xu hướng tăng cường giải trí xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc phối kết hợp với văn hóa hiện đại. Trong thực tế nhiều chương trình có vấn đề, cách đây mấy năm sai phạm ở trong chương trình xã hội hóa còn nhiều. Gần đây hầu hết các đài đã có quy trình chuẩn hơn, chấn chỉnh lại quá trình xã hội hóa từ quy trình kiểm duyệt do đó mức độ vi phạm giảm. Bộ thường xuyên kiểm tra, xử lý, nhắc nhở với chủ trương các chương trình xã hội hóa không lấn át chương trình thiết yếu.
 
Theo báo cáo trả lời chất vấn của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, những năm qua, hoạt động báo chí, truyền thanh, truyền hình nước ta đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đã góp phần rất lớn định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân tiếp cận được với nhiều thông tin bổ ích.
 
Hoạt động liên kết, xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình thực chất là các đài PT-TH không trực tiếp thực hiện việc sản xuất tất cả các công đoạn của một chương trình PT-TH mà huy động các nguồn lực khác ngoài hệ thống của đài như mua bán, trao đổi chương trình, khai thác tư liệu từ các chương trình khác, thuê làm một số công đoạn trong quá trình sản xuất chương trình (làm hậu kỳ, viết kịch bản…).Hầu hết các đài PT-TH ở Việt Nam đang thực hiện rất nhiều hoạt động liên kết - xã hội hóa trong sản xuất các chương trình PT-TH.
 
Các đài PT-TH thực hiện hoạt động liên kết chủ yếu dưới 3 phương thức liên kết sản xuất một số chương trình trên kênh (chủ yếu trên các kênh chương trình phát quảng bá; liên kết sản xuất một phần kênh chương trình hoặc liên kết sản xuất toàn bộ kênh chương trình (chủ yếu đối với các kênh sản xuất phục vụ phát sóng trên truyền hình trả tiền).
 
Hình thức hoạt động liên kết chủ yếu là đối tác liên kết đầu tư kinh phí sản xuất chương trình, kênh chương trình. Quyền lợi của đối tác liên kết được trả bằng quyền lợi từ hoạt động quảng cáo, tài trợ hoặc từ nguồn thu phí phát thanh, truyền hình.
 
Trong năm 2017, một số đài PT-TH lớn đang thực hiện các hoạt động liên kết chương trình, kênh chương trình như: VTV, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài PT-TH Vĩnh Long, Đài PT-TH Bình Dương, Đài Truyền hình TP.HCM… Theo quy định của Luật Báo chí 2016, đối với hoạt động liên kết toàn bộ kênh chương trình, số kênh liên kết không vượt quá 30% tổng số kênh phát thanh, kênh truyền hình được cấp giấy phép sản xuất.
 
Hiện nay, các đài PT-TH đang rà soát lại các hoạt động liên kết để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Báo chí. Tuy nhiên, việc thực hiện cần có lộ trình do thực tế có nhiều hợp đồng liên kết các đài đã ký trước khi Luật Báo chí 2016 có hiệu lực. Việc quản lý hoạt động liên kết, xã hội hóa các chương trình truyền hình của các đài PT-TH còn gặp nhiều khó khăn đối với cơ quan quản lý nhà nước. Một số đài không muốn công khai hoạt động liên kết hoặc có tình trạng buông lỏng, phụ thuộc vào đối tác liên kết trong việc quyết định nội dung, định hướng chương trình do bị phụ thuộc vào đối tác về tài chính, kinh phí sản xuất chương trình.
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nêu rõ một số giải pháp mà Bộ TT&TT sẽ thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động liên kết sản xuất các chương trình truyền hình. Cụ thể, tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động liên kết, bảo đảm tuân thủ Luật Báo chí 2016, trong đó yêu cầu các đài PT-TH rà soát, báo cáo thực trạng hoạt động liên kết và việc thực hiện quy định của Luật Báo chí 2016 đối với hoạt động này, đặc biệt là việc liên kết toàn bộ kênh chương trình.
 
Xử lý nghiêm các sai phạm, thu hồi giấy phép sản xuất kênh chương trình đối với những kênh có hoạt động liên kết để xảy ra sai phạm về nội dung thông tin.
 
Chỉ đạo các đài PT-TH kiểm soát cơ chế ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung của lãnh đạo đài để tăng cường trách nhiệm trước pháp luật của lãnh đạo các đài PT-TH trong hoạt động liên kết.
 
Khôi Nguyên
 
XEM THÊM BÀI VIẾT : truyền hình trong nước